Liturgia Niedzieli

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 09.05.2021


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Miłość to nadprzyrodzony dar Boga dla człowieka. Bez Boga nie jesteśmy wstanie pojąć czym jest miłość, a chrześcijańska świętość ma swoje odzwierciedlenie w Bożej Miłości. Pan Jezus, który nazywa nas swoimi przyjaciółmi, wybiera nas i posyła czynić miłość. Ona jest drogą rozwoju człowieka i jego wzrostu. Mamy kochać wciąż mocniej i piękniej. Mamy kochać tak, jak kocha Jezus. 

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

 

*

AKT POKUTY:

Za to, że w naszym życiu tak często brakuje prawdziwej miłości, przeprośmy dobrego Boga ...

*

KOLEKTA:

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć chrystusowi zmartwychwstałemu; + niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa ...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Pan Bóg pragnie, abyśmy odpowiadali na Jego powołanie. 

Z fragmentu Dziejów Apostolskich usłyszymy o tym, że Piotrowi, który wraz z kilkoma Żydami, przychodzi do domu poganina Korneliusza. Pan Bóg chce obdarzyć łaską także pogan, bo udziela im takiej samej łaski.

Święty Jan mówi o Bożej miłości, która jest nieograniczona i nie ma względu na osoby.

Pan Bóg wprowadza swoich wybranych w tajemnicę swojej niepojętej i ogarniającej wszystkich miłości.

Wysłuchajmy słowa Bożego, abyśmy potrafili radować się naszym wybraniem przez Boga, który jest nieskończoną miłością.

 

*

MODLITWA POWSZECHNA:

Do Boga, który miłością pragnie obdarzyć wszystkich ludzi zanośmy wspólne błagania:

  • Módlmy się za Kościół Boży, aby dla całego świata był znakiem miłości Boga do człowieka ...
  • Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby ich miłość była trwała, a wiara pomagała im zwyciężyć wszelkie trudności …
  • Módlmy się za dzieci przyjmujące Pierwszą Komunię św., by spotkanie z Jezusem Eucharystycznym było początkiem przygody miłości na całe życie …
  • Módlmy się za chorych i cierpiących, aby doświadczali pomocy i życzliwości ze strony innych ludzi ...
  • Intencja mszalna …
  • Módlmy się za nas samych, aby nasza przyjaźń z Chrystusem nieustannie się umacniała i owocowała czynami miłości ...

Boże, źródło wszelkiego dobra, uczyń nasze modlitwy miłymi Tobie i łaskawie wysłuchaj. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, + pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu * i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie.  Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

WY JESTEŚCIE PRZYJACIÓŁMI MOIMI ...

(J 15,14)